Contact

SAA Vitaliteit

Postbus 2085
1990 AB Velserbroek
T 085 - 773 26 80
E info@saavitaliteit.nl

Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over SAA-Inkomen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

  • Schriftelijk;
    U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij SAA-Inkomen, t.a.v. de Directie, Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek.
  • Internet;
    Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons contactformulier onder vermelding van 'Klacht'.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door SAA-Inkomen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, T 070 – 333 8 999,
KvK nummer: 27289675, Website: www.kifid.nl.

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.